Kniha Zrada Bílé růže v našem nakladatelství Alpress

Když bylo Natálii sedm let, uprchla spolu s rodiči před Stalinovou krutovládou do Německa.