Kniha Vratislav v našem nakladatelství Alpress

Druhorozený Vratislav přijal na rozdíl od ambiciózního Spytihněva vládu nad olomouckým panstvím bez hořké závisti.