Kniha Sidonie Česká v našem nakladatelství Alpress

Sidonii, dceru Jiřího z Poděbrad, proti její vůli provdali za saského vévodu, ve kterém později nalezne velkou oporu.