Kniha Příběhy českých alchymistů a mystiků v našem nakladatelství Alpress

Množství předních alchymistů a mystiků své doby, kteří působili na území dnešního Česka, je ohromující.