Kniha Konopí - Zdraví na dosah v našem nakladatelství Alpress

Přínos konopí užívaného správným způsobem nelze už v dnešní době nijak zpochybnit.