Sophronia Lattimorová svou šanci na lásku již propásla a musí se spokojit s nenápadnou rolí gardedámy.