Kniha Božena Česká v našem nakladatelství Alpress

Princeznu Boženu provdali za mnohem staršího braniborského markraběte Otu II., přesto s ním žije v láskyplném manželství.